Dezbatere privind inteligenta artificiala

01.02.2023 16:01

Miercuri, 01 februarie 2023, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), împreună cu consorțiul Deloitte România și Reff & Asociații, a organizat dezbaterea cu tema „Cadrul de reglementare cu privire la inteligență artificială, guvernanța datelor și open data. Probleme identificate și soluții propuse”.

adr dezbatere

Miercuri, 01 februarie 2023, Autoritatea pentru Digitalizarea României (ADR), împreună cu consorțiul Deloitte România și Reff & Asociații, a organizat dezbaterea cu tema „Cadrul de reglementare cu privire la inteligență artificială, guvernanța datelor și open data. Probleme identificate și soluții propuse”.

Evenimentul s-a desfășurat în cadrul unui amplu proiect pe care ADR îl implementează, respectiv „Cadru strategic pentru adoptarea și utilizarea de tehnologii inovative în administrația publică 2021-2027 – soluții pentru eficientizarea activității”, cofinanțat din Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, SIPOCA 704, cu referire specifică la rezultatul de proiect „Cadru legislativ actualizat, asociat tehnologiilor de tip blockchain, inteligenței artificiale, EOSC, EuroHPC și PRACE”.

Opţiunile de reglementare la nivel naţional în domeniului IA, identificate până în prezent de ADR în colaborare cu echipa de consultanţi selectaţi în cadrul proiectului, au fost discutate şi validate cu  reprezentaţii instituţiilor participante la dezbatere, din  perspectiva:

  • nevoilor de reglementare;
  • barierelor pe care acestea le întâmpină în procesul de adopţie a tehnologiilor inovative în administraţia publică;
  • noilor reglementari în materie, existente sau emergente la nivel european.

Având drept scop determinarea gradului de intervenție necesar din partea autorităților și instituțiilor publice relevante în materie de reglementare în domeniul inteligenţei artificiale, complementar temei principale de dezbatere a fost abordat şi subiectul încurajării utilizării datelor disponibile din sectorul public pentru crearea unor produse, soluții și servicii inovative, subliniindu-se  necesitatea promovării de bune practici şi mecanisme de reutilizare a datelor existente deja la nivelul altor state şi instituţii.

Un alt subiect interesant  dezbătut în cadrul întâlnirii a fost cel al facilitării procesului de achiziţie a unor astfel de aplicaţii care înglobează tehnologii avansate de către instituţiile publice, desprinzându-se necesitatea operaţionalizării şi  promovării  mecanismului de „parteneriat pentru inovare” pentru adoptarea de sisteme informatice cu componenta IA încorporată în fluxurile operaționale ale instituțiilor publice.  

Dezbaterea s-a bucurat de participarea unui număr semnificativ de instituții, precum: Ministerul Cercetării, Inovării și Digitalizării, Ministerul Justiției, Ministerul Finanțelor, Ministerul Muncii și Solidarității Sociale, Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice și Administrației, Directoratul Național pentru Securitate Cibernetică, Institutul Național de Statistică, Serviciul Român de Informații, Serviciul de Telecomunicații Speciale, Autoritatea Națională pentru Administrare și Reglementare în Comunicații, Agenția Națională pentru Achiziții Publice, Oficiul de Stat pentru Invenții și Mărci.

Prin evenimentul desfăşurat astăzi, ce a beneficiat de o largă şi reprezentativă participare a factorilor interesaţi, Autoritatea pentru Digitalizarea României continuă să promoveze dialogul şi consultarea pe subiectul utilizării tehnologiilor inovative pentru dezvoltarea socială, economică şi a actului de administraţie publică orientată spre cetăţean, contribuind astfel la misiunea sa de a crea modalităţi eficiente şi inovative de adopţie a tehnologiilor”, a declarat Dragoş Cristian Vlad, preşedintele ADR.

La rândul său, managerul de proiect, Alina Pârâiala, a declarat: „Traversăm o perioadă plină de provocări la nivel global, datorită adopţiei accelerate şi în modalităţi inovative a tehnologiei în toate aspectele activităţii umane. Promisiunea oferită de tehnologie – de creştere a calităţii vieţii – trebuie abordată proactiv şi responsabil de autorităţile publice chemate să înţeleagă în profunzime efectele, să evalueze impactul şi beneficiile, să reglementeze inteligent şi proporţional şi să determine astfel profilul pe care tehnologiile îl vor avea în emergența noilor modele sociale şi economice pe termen mediu şi lung”.

Copyright Autoritatea pentru Digitalizarea Romaniei